สถานที่ท่องเที่ยว

ผจญภัยกับสายน้ำ บ้านเขาหลัก จ.ตรัง

by HSMI_Ae @May,01 2017 18.44 ( IP : 113...180 ) | Tags : สถานที่ท่องเที่ยว

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

ชุมชนบ้านเขาหลักอยู่ในหุบเขามีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านที่มาของชื่อบ้าน แต่เดิมนั้นมีผู้คนอพยพเข้ามาทำไร่ ทำสวนและปลูกกระท่อมอยู่อาศัยเพียงไม่กี่ครัวเรือน เล่ากันมาว่า มีโจรลักพาภรรยาของ "พระยาธาร" มาซ่อนไว้ในหมู่บ้านแห่งนี้ ทหารไล่ตามมาจนทัน เพราะมีภูเขากั้นเอาไว้และได้จับโจรประหารชีวิต ชาวบ้านจึงเรียกเป็นชื่อบ้านว่า "บ้านเขาหลัก"       เดิมพื้นที่บ้านเขาหลัก ประสบกับปัญหาการบุกรุกแผ้วถางทำลายป่า แต่คนในชุมชนได้รวมกลุ่มกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุด ชรบ. อปพร. และเจ้าหน้าที่อุทยาน ได้ออกลาดตระเวน เพื่อเฝ้าระวังและป้องปราม การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงการล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ประกอบกับเรื่องที่ชุมชนบ้านเขาหลัก ถูกกล่าวอ้างจากหน่วยงานที่ต้องการจะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ว่าพื้นที่ในชุมชนบ้านเขาหลักแห่งนี้ขาดแคลนน้ำ ซึ่งไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง ชาวบ้านเขาหลัก จึงได้มีการรวมตัวกันประชุม ระดมความคิดเห็น เขียนฎีกาทูลเกล้าถวายในหลวง เพื่อให้ระงับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไปพร้อมกัน ร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่า จัดชุดลาดตระเวนป่า แล้วยังมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านและเยาวชนมีจิตสำนึกในการรักป่า ผลคือมีการระงับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จากความร่วมมือที่ชาวบ้านช่วยกันดูแล อนุรักษ์ผืนป่า ส่งผลให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้นการบุกรุกทำลายป่าลดลง ปริมาณน้ำสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น  เมื่อมีป่าต้นน้ำ มีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความก้าวหน้าต่อไป ประกอบกับในช่วงนั้นราคายางตกต่ำมากจึงต้องหาทางช่วยชาวบ้าน ด้วยการชวนกันลงหุ้น ดำเนินการและพัฒนาจนกลายมาเป็น การท่องเที่ยวล่องแก่งบ้านเขาหลัก ในปัจจุบัน

จุดเด่นของชุมชน

ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน ชุมชนบ้านเขาหลักก็ยังยืนยันที่จะพัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยวของชุมชนไปอย่างช้าๆ เติบโตไปอย่างมั่นคง พร้อมกับดำรงไว้ ซึ่งเจตนารมณ์อันแน่วแน่เรื่องการอนุรักษ์ผืนป่าแหล่งต้นน้ำและการรักษาธรรมชาติไว้ให้อยู่คู่กับผืนแผ่นดิน ชุมชนเป็นต้นแบบที่ดีได้รับรางวัลมากมาย อาทิ เช่น

 • ชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลักได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบอันดับ ๑ ของประเทศ
 • ชุมชนบ้านเขาหลัก เป็นกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตและกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
 • ชุมชนบ้านเขาหลัก ได้รับรางวัล รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข" ปี 2559
 • กลุ่มงานฝีมือช่างไม้  มีการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไม้ในท้องถิ่น ทำป้ายประกาศ โต๊ะและงานไม้ที่รับขณะนี้รับสั่งทำตามออเดอร์และขายหมดทุกชิ้น

กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน

การท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก มีสโลแกนของหมู่บ้านว่า " เที่ยวเขาหลัก ร่วมอนุรักษ์ป่า พาล่องแก่ง แหล่งวัฒนธรรม " กิจกรรมท่องเที่ยวหลักๆคือการ พายเรือล่องแก่ง สำหรับการล่องแก่งที่บ้านเขาหลักนั้น จะดูสภาพน้ำเป็นหลัก ที่นี่มีน้ำมากหรือน้อยก็จะล่องแก่งไม่ได้ ทางชุมชนบ้านเขาหลักจะเตรียมรายการ อื่นๆเพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้เลือกที่จะมาสัมผัสความเพลิดเพลิน กิจกรรมท่องเที่ยว
คำอธิบายภาพ

 • แบบที่หนึ่ง  โปรแกรมวันเดียวเที่ยวเขาหลัก นี้จะคิดเป็นรายหัว รายละ 500 บาท เริ่มต้นจากไปไหว้พระที่วัดภูเขาทองนมัสการพระพุทธรูปสีหไสยาสน์ทรงเทริดมโนราห์ อยู่ที่วัดภูเขาทอง ไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วนักท่องเที่ยว จะได้เยี่ยมชมกลุ่มอนุรักษ์เลี้ยงแพะ บ้านเขาหลัก และลงล่องแก่ง ระยะทาง 4-5 กม
 • แบบที่สอง  แบบพาเดินเที่ยวป่าพัก ที่โฮมสเตย์บ้านเขาหลัก  โปรแกรม 2 วัน 1 คืนราคา 1,050 บาท เริ่มจาก วันแรก เมื่อมาถึงเขาหลัก ฟังการบรรยายเรื่องราวของหมู่บ้าน พาเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ไปเที่ยวถ้ำน้ำลุ ตามแนวเส้นทางอนุรักษ์ ที่มีการบวชป่า ชื่นชมธรรมชาติความสมบูรณ์ของป่าดงพงไพร ชมฝูงค้างคาวแม่ไก่บนภูเขาเงาะตกตาย (ภูเขาชื่อ ภูเขาเงาะตกตาย) ชมถ้ำม่านลิเก ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง พักเที่ยงทานข้าว เดินทางกลับมาที่พักช่วงเย็นอาบน้ำ พักผ่อน ทานอาหารเย็น เตรียมตัวไปที่สำนักสงฆ์เพื่อสวดมนต์ทำวัตรเย็น กลับที่พักพักผ่อน ตื่นเช้ามาสูดอากาศที่บริสุทธ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่อ้อมโอบล้อมรอบของขุนเขาแห่งบ้านเขาหลัก บางช่วงที่ตรงกับเทศกาลงานบุญ ช่วงเช้านักท่องเที่ยวจะมีโอกาสใส่บาตรพระสงฆ์ ตามแนวถนนที่สวยงามของบ้านเขาหลัก เป็นการท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนท้องถิ่นของที่นี่ วันที่สองก็จะเป็นโปรแกรม ไหว้พระวัดภูเขาทอง ชมกลุ่มเลี้ยงแพะ และพาล่องแก่ง

สถานที่ศึกษาดูงานของชุมชน

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / เศรษฐกิจพอเพียง
 • กลุ่มงานของกลุ่มเลี้ยงสัตว์  แพะ  ไก่ดำ
 • กลุ่มทำขนม กล้วยฉาบ  ขนมเดือนสิบ ตามเทศกาล
 • กลุ่มเดินป่า  ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง

 • น้ำตกเขาหลัก
 • พระนอนวัดภูเขาทอง
 • ศูนย์ศิลปะวิถี

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ที่พัก : โฮมสเตย์ บ้านเขาหลัก  // สำนักสงฆ์
 • อาหาร : อาหารพื้นบ้าน
 • ของฝากของที่ระลึกของชุมชน : ขนมพื้นเมือง  ผลไม้ตามฤดูกาล

การเดินทาง

ใช้เส้นทางตรัง -น้ำผุด  ห่างจากอำเภอเมืองตรัง ระยะทางประมาณ 20 กม.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • กลุ่ม    ชุมชนบ้านเขาหลัก
 • ที่อยู่  ล่องแก่งเขาหลัก  ตั้งอยู่ ที่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ ๗ ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
 • ประธาน/ผู้ประสาน ผู้ใหญ่สวัสดิ์  ขุนนุ้ย
 • เบอร์โทรศัพท์  มือถือ  082-4204691


  แหล่งที่มาภาพจาก เวป  https://www.trangland.com/