ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

รวมเอกสารประกอบงานประชุม HIA intensive workshop (29 กุมภาพันธ์ 2559 - 4 มีนาคม 2559)

by HSMI_Ae @February,29 2016 11.06 ( IP : 113...64 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo , 960x720 pixel , 83,109 bytes.

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559
ณ ห้อง 1402 อาคาร LRC 1 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) - ดาวน์โหลด
 2. การมีส่วนร่วมHIA_อสัญชัย - ดาวน์โหลด
 3. แนวคิด แนวโน้ม ทิศทาง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ นพ.วิพุธ - ดาวน์โหลด
 4. การกลั่นกรอง ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ อ.สัญชัย - ดาวน์โหลด
 5. การกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบ - ดาวน์โหลด
 6. การกำหนดขอบเขตการประเมินโดยชุมชน 1 - ดาวน์โหลด
 7. การกำหนดขอบเขตการประเมินโดยชุมชน 2 ดร.เพ็ญ - ดาวน์โหลด
 8. การประเมินความเสี่ยง ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง - ดาวน์โหลด
 9. ระบาดวิทยาเบื้องต้น รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช - ดาวน์โหลด
 10. ระบาดวิทยาภาคประชาชน ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ อาจารย์มยุรา วิวรรธนะเดช - ดาวน์โหลด
 11. การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย - ดาวน์โหลด
 12. การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ - ดาวน์โหลด
 13. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ - ดาวน์โหลด
 14. การจัดทำร่างรายงาน การผลักดันสู่การตัดสินใจและ การติดตามและประเมินผล ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล - ดาวน์โหลด
 15. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สช - ดาวน์โหลด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง