ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำปี 2553

 • photo , 640x432 pixel , 34,072 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 34,816 bytes.
 • photo , 640x640 pixel , 60,077 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 38,075 bytes.

มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำปี 2553

วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ : สงขลาพอเพียง


เราร่วมกันสร้างชาติ พึ่งตนเอง ด้วยคุณธรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


"ร่วมขับเคลื่อนสงขลาไปสู่ความพอเพียง"


สามารถดาวน์โหลดมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำปี 2553 ได้ตามไฟล์ประกอบเอกสาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-474082

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. art-mateesamatcha1-138send.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง