ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

ศวสต. ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

by HSMI_Ae @June,30 2017 09.27 ( IP : 223...146 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x669 pixel , 91,119 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 107,418 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 85,953 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 105,200 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 105,921 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 89,938 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 100,772 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 89,055 bytes.

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต.
เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
ณ.โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จังหวัดพัทลุง (30/6/2560)

Relate topics