ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดการอาหารกลางวันและโภชนาการในโรงเรียน วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

@April,11 2019 15.05
โครงการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาจังหวัดสงขลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดการอาหารกลางวันและโภชนาการในโรงเรียน วันที่ 27 โ 28 กุมภาพันธ์ 2562โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ จำนวน 2 ท่านคือ คุณสุกัญดา เหมืองทอง จากเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้บรรยายเรื่องโข มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโข

กิจกรรมอบรมโปรแกรม Thai Growth เพื่อเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียน วันที่ 22 มกราคม 2562

@April,11 2019 14.52
วันที่ 22 มกราคม 2562 โครงการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรม Thai Growth เพื่อเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียนโดยมีผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้บรรยายความรู้ เรื่องโข สถานการณ์โภชนาการในเด็กน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน

@November,20 2018 10.30
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 โ 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีโรงเรียนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมในการอบรมจำนวน 80 โรงเรียน

ติดตั้งระบบติดตามและประเมินผลโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา

@November,12 2018 11.14
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ได้เริ่มติดตั้งระบบติดตามและประเมินผลโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา และทำการทดสอบการใช้งาน

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ