ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน

@November,20 2018 10.30
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 โ 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีโรงเรียนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมในการอบรมจำนวน 80 โรงเรียน

ติดตั้งระบบติดตามและประเมินผลโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา

@November,12 2018 11.14
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ได้เริ่มติดตั้งระบบติดตามและประเมินผลโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา และทำการทดสอบการใช้งาน

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ