ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

กิจกรรม

กิจกรรม

104 items|« First « Prev 3 4 (5/11) 6 7 Next » Last »|

ปฐมนิเทศน์

โดย Little Bear on November,20 2010 11.17

Google Scholar อยู่ที่ http://scholar.google.co.th

บันทึกวีดิโอวันปฐมนิเทศน์แนะนำหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ

โดย Little Bear on November,09 2010 15.22

บันทึกวีดิโอวันปฐมนิเทศน์แนะนำหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ

ขยับอีกขั้น จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค "เทศบาลตำบลกำแพง" อ.ละงู จ. สตูล

โดย Nuch on September,28 2010 19.09

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ. ) ได้ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในเรื่องการผลักดันจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ร่วม 30 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี นายวิชิต แซ

จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค อบต. ควนรู สู่การดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่

โดย Nuch on September,28 2010 18.53

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม อบต. ควนรู อ. รัตภูมิ จ. สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ภก.สมชาย ละอองพันธ์ และทีมงาน ร่วมกับ อบต. ควนรู โดย นายกถั่น จุลนวล และแกนนำชุมชน ร่วม 60 กว่าชีวิต ได้มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันผลักดัน และสร้างพลังในการขั

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคุ้มครองผู้บริโภคใน อปท.

โดย Nuch on September,28 2010 18.36

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมเกษมสันต์ ชั้น 9 โรงแรมโกลเด้นคราวน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคใต้ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาศูน

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”

โดย syuwari on September,21 2010 10.04

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน ที่่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (สสจ.ปัตตานี) ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) จัดโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบา

104 items|« First « Prev 3 4 (5/11) 6 7 Next » Last »|