สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

กิจกรรม

กิจกรรม

104 items|« First « Prev 2 3 (4/11) 5 6 Next » Last »|

VDO - แนวคิดใหม่เกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมด้านสุขภาพ

โดย Little Bear on 9 พ.ค. 54 15:26

มิตินโยบายสาธารณะใน พรบ.สุขภาพแห่งขาติตัวแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเครื่องมือใน พรบ.สุขภาพแห่งชาติที่ใข้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะโดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ดาวน์โหลด

VDO - หลักการกลไกและยุทธศาสตร์ในกระบวนการนโยบายสาธารณะระดับสากล

โดย Little Bear on 9 พ.ค. 54 15:17

หลักการกลไกและยุทธศาสตร์ในกระบวนการนโยบายสาธารณะระดับสากล พร้อมกรณีศึกษาองค์กรและหน่วยงานนโยบายสุขภาพในระดับสากลกระบวนการนโยบายตั้งแต่ การกำหนดประเด็นนโยบาย การตัดสินใจ การผลักดันนโยบายไปสู่การปฎิบัติ การประเมินผล และการทบทวนนโยบายกระบวนการนโยบายสุขภาพในสมัชชาองค์กรอนามัยโลกกรณีศึกษา : นโยบายส

VDO - หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ

โดย Little Bear on 9 พ.ค. 54 15:03

ความหมายและมิติของนโยบายสาธารณะกระบวนการนโยบาย- การกำหนดนโยบาย- ทางเลือกและการตัดสินใจนโยบาย- การผลักดันและการนำนโยบายไปปฎิบัติ- การติดตามและการประเมินผลนโยบาย- การทบทวนและการปรับเปลี่ยนนโยบายโดย ผ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดาวน์โหลด

ประชุมวิชาการ การจัดการงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบายด้านสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2553

โดย syuwari on 9 ม.ค. 54 00:02

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง โการจัดการงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบายด้านสุขภาพโ ระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เ

ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้(โซนภาคใต้ตอนบน)

โดย winid on 29 พ.ย. 53 21:22

สจรส.มอ. จัดการประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้(โซนภาคใต้ตอนบน)จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2553 - 1 ธันวาคม 2553 ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช &

ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้(โซนภาคใต้ตอนล่าง)

โดย winid on 29 พ.ย. 53 21:18

สจรส. มอ. จัดการประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยน ผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้(โซนภาคใต้ตอนล่าง)จังหวัดพัทลุง สงขลาวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสยามเซนเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ประมาณ 17.00 น. ทีมพี่เลี้ยงที่มีหน้าที่ติดตาม ประเมินโครงการร

104 items|« First « Prev 2 3 (4/11) 5 6 Next » Last »|