ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

บทความ-สาระน่ารู้

บทความ-สาระน่ารู้

การแปรรูป กฟผ.:บทเรียนจาก ปตท.

โดย Little Bear on October,17 2007 23.34

การแปรรูป กฟผ.:บทเรียนจาก ปตท. โดย อ.ประสาท มณีแต้ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าใจประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 2

โดย Little Bear on October,17 2007 23.34

เข้าใจประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ตอนที่ ๒) โดย รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าใจประวัติศาสตร์ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 1

โดย Little Bear on October,17 2007 23.33

เข้าใจประวัติศาสตร์ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ตอนที่ ๑) โดย รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หนึ่งตำบล หนึ่งกองทุน

โดย Little Bear on October,17 2007 23.33

หนึ่งตำบล หนึ่งกองทุน  (One Tombol One Fund : OTOF) : กรณีสัจจะลดรายจ่ายวันละบาท เพื่อทำสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา โดย อ.สุภาคย์ อินทองคง

รายงานการศึกษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลหาดใหญ่

โดย Little Bear on October,17 2007 23.32

รายงานการศึกษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศึกษากรณี จุดเกิดเหตุในอำเภอหาดใหญ่ พ.ศ. 2544 – 2548 โดย คุณขนิษฐา สวนแสน กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลหาดใหญ่

การทบทวนการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางถนนในจังหวัดสงขลา

โดย Little Bear on October,17 2007 23.31

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการทบทวนการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางถนนในจังหวัดสงขลา โดย อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

32 เดือนแห่งความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย Little Bear on October,17 2007 23.31

32 เดือนแห่งความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานเหตุการณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2549 โดย ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ไฟใต้ : บทเรียนการแพทย์การสาธารณสุขเพื่อสันติภาพ

โดย Little Bear on October,17 2007 23.30

ไฟใต้ : บทเรียนการแพทย์การสาธารณสุขเพื่อสันติภาพ โดย นพ.สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

โดย Little Bear on October,17 2007 23.30

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ โดย นพ.สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน และ ผศ.นพ.วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์

สรุปบทวิเคราะห์การใช้มรดกวัฒนธรรมวิถีใต้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม

โดย Little Bear on October,17 2007 23.29

สรุปบทวิเคราะห์การใช้มรดกวัฒนธรรมวิถีใต้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม โดย อ.สุภาคย์ อินทองคง