สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

บทความ-สาระน่ารู้

บทความ-สาระน่ารู้

การแปรรูป กฟผ.:บทเรียนจาก ปตท.

โดย Little Bear on 17 ต.ค. 50 23:34

การแปรรูป กฟผ.:บทเรียนจาก ปตท. โดย อ.ประสาท มณีแต้ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าใจประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 2

โดย Little Bear on 17 ต.ค. 50 23:34

เข้าใจประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ตอนที่ ๒) โดย รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าใจประวัติศาสตร์ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 1

โดย Little Bear on 17 ต.ค. 50 23:33

เข้าใจประวัติศาสตร์ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ตอนที่ ๑) โดย รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หนึ่งตำบล หนึ่งกองทุน

โดย Little Bear on 17 ต.ค. 50 23:33

หนึ่งตำบล หนึ่งกองทุน  (One Tombol One Fund : OTOF) : กรณีสัจจะลดรายจ่ายวันละบาท เพื่อทำสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา โดย อ.สุภาคย์ อินทองคง

รายงานการศึกษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลหาดใหญ่

โดย Little Bear on 17 ต.ค. 50 23:32

รายงานการศึกษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศึกษากรณี จุดเกิดเหตุในอำเภอหาดใหญ่ พ.ศ. 2544 – 2548 โดย คุณขนิษฐา สวนแสน กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลหาดใหญ่

การทบทวนการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางถนนในจังหวัดสงขลา

โดย Little Bear on 17 ต.ค. 50 23:31

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการทบทวนการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางถนนในจังหวัดสงขลา โดย อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

32 เดือนแห่งความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย Little Bear on 17 ต.ค. 50 23:31

32 เดือนแห่งความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานเหตุการณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2549 โดย ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ไฟใต้ : บทเรียนการแพทย์การสาธารณสุขเพื่อสันติภาพ

โดย Little Bear on 17 ต.ค. 50 23:30

ไฟใต้ : บทเรียนการแพทย์การสาธารณสุขเพื่อสันติภาพ โดย นพ.สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

โดย Little Bear on 17 ต.ค. 50 23:30

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ โดย นพ.สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน และ ผศ.นพ.วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์

สรุปบทวิเคราะห์การใช้มรดกวัฒนธรรมวิถีใต้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม

โดย Little Bear on 17 ต.ค. 50 23:29

สรุปบทวิเคราะห์การใช้มรดกวัฒนธรรมวิถีใต้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม โดย อ.สุภาคย์ อินทองคง