ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

บทความ-สาระน่ารู้

บทความ-สาระน่ารู้

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ

โดย Little Bear on May,25 2011 13.36

รายชื่ออาจารย์จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆรศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (น้ำใต้ดิน)อ.ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ศึกษาวิจัยเรื่องสึนามิโบราณศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว คณะวิศวกรรมศาสตร์รศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ

ผ่าบทวิพากษ์สมัชชาใต้ 53 เลิกแช่แข็งปัญหา - ก้าวข้ามมายาคติ

โดย Little Bear on April,01 2011 12.22

ผ่าบทวิพากษ์สมัชชาใต้ 53 เลิกแช่แข็งปัญหา - ก้าวข้ามมายาคติทำไมต้องสมัชชา?ทำไมต้อง one voice ?โสังคมทุกวันนี้ปัญหาต่างๆมาก มีความซับซ้อนยปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาก็หลากหลาย การแก้แบบเดิมที่ให้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบตามระบบไปดูแลกันเอง มันไม่พอแล้วโผศ.ดร.พงค์เทพย สุธีรวุฒิย ผู้อำนวยการ

VDO - Hot Spoter by พญ.เด่นหล้า

โดย Little Bear on February,21 2011 14.50

 

VDO - สรุป Statistics ตอนที่ 2

โดย Little Bear on February,16 2011 20.17

บันทึกเทปจากการสอนเรื่อง สรุป Statistics ตอนที่ 2 โดย Wipa Sea-Sai,PhD.RN.

ดาวน์โหลด

VDO - สรุป Statistics ตอนที่ 1

โดย Little Bear on February,16 2011 20.04

บันทึกเทปจากการสอนเรื่อง สรุป Statistics ตอนที่ 1 โดย Wipa Sea-Sai,PhD.RN.

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์สากลของจริยธรรมการวิจัยในคน

โดย Little Bear on February,09 2011 21.57

บทความ "หลักเกณฑ์สากลของจริยธรรมการวิจัยในคน" จาก วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2547ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลยครับที่มา KDJ - Khon Kaen University Dental Journal

VDO - การวิเคราะห์ถดถอย Regression Analysis Statistics

โดย Little Bear on January,29 2011 00.41

บันทึกการสอน การวิเคราะห์ถดถอย Regression Analysis Statistics โดย ผศ.ดร.ปิยะนุช จิตตนูนท์

ดาวน์โหลด

VDO - Nonparametric Statistics

โดย Little Bear on January,29 2011 00.36

บันทึกเทปจากการสอนเรื่อง Nonparametric Statistics โดย Wipa Sea-Sai,PhD.RN.

ดาวน์โหลด