สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

บทความ-สาระน่ารู้

บทความ-สาระน่ารู้

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ

โดย Little Bear on 25 พ.ค. 54 13:36

รายชื่ออาจารย์จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆรศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (น้ำใต้ดิน)อ.ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ศึกษาวิจัยเรื่องสึนามิโบราณศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว คณะวิศวกรรมศาสตร์รศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ

ผ่าบทวิพากษ์สมัชชาใต้ 53 เลิกแช่แข็งปัญหา - ก้าวข้ามมายาคติ

โดย Little Bear on 1 เม.ย. 54 12:22

ผ่าบทวิพากษ์สมัชชาใต้ 53 เลิกแช่แข็งปัญหา - ก้าวข้ามมายาคติทำไมต้องสมัชชา?ทำไมต้อง one voice ?โสังคมทุกวันนี้ปัญหาต่างๆมาก มีความซับซ้อนยปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาก็หลากหลาย การแก้แบบเดิมที่ให้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบตามระบบไปดูแลกันเอง มันไม่พอแล้วโผศ.ดร.พงค์เทพย สุธีรวุฒิย ผู้อำนวยการ

VDO - สรุป Statistics ตอนที่ 2

โดย Little Bear on 16 ก.พ. 54 20:17

บันทึกเทปจากการสอนเรื่อง สรุป Statistics ตอนที่ 2 โดย Wipa Sea-Sai,PhD.RN.

ดาวน์โหลด

VDO - สรุป Statistics ตอนที่ 1

โดย Little Bear on 16 ก.พ. 54 20:04

บันทึกเทปจากการสอนเรื่อง สรุป Statistics ตอนที่ 1 โดย Wipa Sea-Sai,PhD.RN.

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์สากลของจริยธรรมการวิจัยในคน

โดย Little Bear on 9 ก.พ. 54 21:57

บทความ "หลักเกณฑ์สากลของจริยธรรมการวิจัยในคน" จาก วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2547ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลยครับที่มา KDJ - Khon Kaen University Dental Journal

VDO - การวิเคราะห์ถดถอย Regression Analysis Statistics

โดย Little Bear on 29 ม.ค. 54 00:41

บันทึกการสอน การวิเคราะห์ถดถอย Regression Analysis Statistics โดย ผศ.ดร.ปิยะนุช จิตตนูนท์

ดาวน์โหลด

VDO - Nonparametric Statistics

โดย Little Bear on 29 ม.ค. 54 00:36

บันทึกเทปจากการสอนเรื่อง Nonparametric Statistics โดย Wipa Sea-Sai,PhD.RN.

ดาวน์โหลด