สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

คนใต้สร้างสุข

คนใต้สร้างสุข

11 items(1/2) 2 Next » Last »|

ทีมชุมชนน่าอยู่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน จ.สุราษฏร์ธานี และ จ.ชุมพร

โดย Yuttipong Kaewtong on 21 ก.ย. 59 14:36

ทีมชุมชนน่าอยู่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการ เพื่อนำส่งผลการดำเนินงานโครงการย่อย จ.สุราษฏร์ธานีและชุมพร จำนวน 20 โครงการ รายละเอียดติดตามได้ที่ http://happynetwork.org/paper/3020/owner

ทีมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ประชุมร่วม กับทีมสนับสนุนวิชาการ ชุมชนน่าอยู่ เตรียมงาน สร้างสุขภาคใต้ '59

โดย PPI_Admin on 15 ส.ค. 59 10:57

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ประชุมร่วม กับทีมสนับสนุนวิชาการ ชุมชนน่าอยู่ เตรียมงาน สร้างสุขภาคใต้ '59(14 Aug 2016)

ประชุมหารือกิจกรรมที่จะดำเนินการในงวดที่ 2 โครงการคอกช้างควนดินแดง ต.เขาพระ จ.สงขลา

โดย Nuchi on 2 เม.ย. 55 16:34

เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม สจรส. ม.อ. ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีมพี่เลี้ยงได้นัดพบปะพูดคุย กับทีมงานโครงการฯ นำโดย คุณอภินันต์ ชนะคต ได้มีการแนะนำการเอาข้อมูลที่มีอยู่ขึ้นบนเว็ปไซด์ และทางโครงการได้วางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านคอกช้างควน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำธรรมนูญสุขภาวะ

โดย Nuchi on 14 มี.ค. 55 11:49

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สจรส. ม.อ. ทางโครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา นำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านเจตน์ธนัช กุลนิล ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเปิดใจถึงกระบวนการสร้างธรรมนูญสุขภาวะของ หมู่ 2 บ้านแม่ทอมตก ให้แก่ทีมคณะทำงานโครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว&nb

ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้(โซนภาคใต้ตอนล่าง)

โดย winid on 29 พ.ย. 53 21:18

สจรส. มอ. จัดการประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยน ผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้(โซนภาคใต้ตอนล่าง)จังหวัดพัทลุง สงขลาวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสยามเซนเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ประมาณ 17.00 น. ทีมพี่เลี้ยงที่มีหน้าที่ติดตาม ประเมินโครงการร

10 ปีการพัฒนาวิชชาสมัชาสุขภาพ ภาคใต้ขึ้นแถวหน้าปฏิรูปประเทศ

โดย Little Bear on 13 ต.ค. 53 20:03

การประชุมเวทีวิชาการสมัชชาสุขภาพภาคใต้ "10ปีพัฒนาวิชชาสมัชาสุขภาพ" ในวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนายสมพร ใช้บางยาง เป็นประธานอาจารย์กรรณิการ์ บันเทิงจิตร รองประธาน และ นายสุริยา ยีขุน เป็นเลขานุการการปาฐกถา เรื่อง "สมัชชาสุขภาพ

11 items(1/2) 2 Next » Last »|