ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

คนใต้สร้างสุข

คนใต้สร้างสุข

11 items(1/2) 2 Next » Last »|

ทีมชุมชนน่าอยู่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน จ.สุราษฏร์ธานี และ จ.ชุมพร

โดย Yuttipong Kaewtong on September,21 2016 14.36

ทีมชุมชนน่าอยู่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการ เพื่อนำส่งผลการดำเนินงานโครงการย่อย จ.สุราษฏร์ธานีและชุมพร จำนวน 20 โครงการ รายละเอียดติดตามได้ที่ http://happynetwork.org/paper/3020/owner

ทีมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ประชุมร่วม กับทีมสนับสนุนวิชาการ ชุมชนน่าอยู่ เตรียมงาน สร้างสุขภาคใต้ '59

โดย HSMI_Ae on August,15 2016 10.57

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ประชุมร่วม กับทีมสนับสนุนวิชาการ ชุมชนน่าอยู่ เตรียมงาน สร้างสุขภาคใต้ '59(14 Aug 2016)

ประชุมหารือกิจกรรมที่จะดำเนินการในงวดที่ 2 โครงการคอกช้างควนดินแดง ต.เขาพระ จ.สงขลา

โดย Nuchi on April,02 2012 16.34

เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม สจรส. ม.อ. ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีมพี่เลี้ยงได้นัดพบปะพูดคุย กับทีมงานโครงการฯ นำโดย คุณอภินันต์ ชนะคต ได้มีการแนะนำการเอาข้อมูลที่มีอยู่ขึ้นบนเว็ปไซด์ และทางโครงการได้วางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านคอกช้างควน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำธรรมนูญสุขภาวะ

โดย Nuchi on March,14 2012 11.49

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สจรส. ม.อ. ทางโครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา นำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านเจตน์ธนัช กุลนิล ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเปิดใจถึงกระบวนการสร้างธรรมนูญสุขภาวะของ หมู่ 2 บ้านแม่ทอมตก ให้แก่ทีมคณะทำงานโครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว&nb

ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้(โซนภาคใต้ตอนล่าง)

โดย winid on November,29 2010 21.18

สจรส. มอ. จัดการประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยน ผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้(โซนภาคใต้ตอนล่าง)จังหวัดพัทลุง สงขลาวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสยามเซนเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ประมาณ 17.00 น. ทีมพี่เลี้ยงที่มีหน้าที่ติดตาม ประเมินโครงการร

10 ปีการพัฒนาวิชชาสมัชาสุขภาพ ภาคใต้ขึ้นแถวหน้าปฏิรูปประเทศ

โดย Little Bear on October,13 2010 20.03

การประชุมเวทีวิชาการสมัชชาสุขภาพภาคใต้ "10ปีพัฒนาวิชชาสมัชาสุขภาพ" ในวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนายสมพร ใช้บางยาง เป็นประธานอาจารย์กรรณิการ์ บันเทิงจิตร รองประธาน และ นายสุริยา ยีขุน เป็นเลขานุการการปาฐกถา เรื่อง "สมัชชาสุขภาพ

11 items(1/2) 2 Next » Last »|