ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN
ลำดับชื่อโรงเรียนที่อยู่
1.37/2 หมู่ที่ 3 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
2.กีรอฮาตี179/2 หมู่ที่ 2 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
3.กูตงวิทยา146/1 หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
4.จงรักสัตย์วิทยา151 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
5.ซอลีฮียะห์อัคดีนียะห์77 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
6.ซัยฟุลอิสลาม132/4 หมู่ที่ 2 ตำบลละโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
7.ดรุณมุสลิมวิทยา50/2 หมู่ที่ 5 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
8.ดรุณศาสฟ์วิทยา265 ถ. ท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
9.ดะวะห์ต์บลีคซอฮาบะห์78 หมู่ที่ 1 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
10.ดารุซซิกริลฮากีม13/1 หมู่ที่ 4 ตำบลมะนังดาล อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
11.ดารุลกุรดานลิลบานาต50/4 หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
12.ดารุลตักอิม76/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
13.ดารุลบารอกะฮฺ45 หมู่ที่ 1 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
14.ดารุลฟูรกอน26/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
15.ดารุลมะรีฟะห์83/4 หมู่ที่ 4 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
16.ดารุลหมาน35 หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
17.ดารุลอัยตามลัลาสากีน17/1 ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
18.ดารุลอัลกอบ882/1 หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
19.ดารุลอามาน80 หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
20.ดารุลอามานบลูกาตูวอ237 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
21.ดารุลอีมาน บือแนบองอ109/4 หมู่ที่ 2 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
22.ดารุลอุลูมวิทยา5/3 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
23.ดารุลอูลุมประจัน32 หมู่ที่ 2 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
24.ดารุลอูลูม371 หมู่ที่ 6 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
25.ดารุสมูอาซีรีน112/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนอก อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี
26.ดารุสสาลาม54 หมู่ที่ 1 ตำบลคอลอตีหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
27.ดาวห์อิสลามียะห์วิทยาบ้านโฉลง หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปีนัง จังหวัดปัตตานี
28.ดูซงปาแย116/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
29.ตะฟีซุลอัลกูรอานอิสลาห์24 หมู่ที่ 8 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
30.ตะห์ฟีซุลกรุอานียะห์24/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
31.ตัฮฟิฮอัลกุรอานดารุลอิหมาน6/1 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
32.ทวีวิทยาอิสลาม107 หมู่ที่ 2 ตำบลสะวอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
33.ธรรมพิทยาการ52 หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
34.นะห์ฎอตุลฟิกรียะห์5/8 หมู่ที่ 7 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
35.นะห์ฎอตุลอิสลามียะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
36.นะฮฎอตุดดีนนิลอิสลามียะ117 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
37.นัฮฎอตุลอุรมีดีนียะห์ หมู่ที่ 5 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
38.นิติอิสลาม30/3 หมู่ที่ 2 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
39.นูรอิสสัน131 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองมานิง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
40.นูรุลอิสลามภูมีวิทยา61 หมู่ที่ 4 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
41.นูรุลอียาน195/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
42.นูรุลฮีดายะห์128 หมู่ที่ 9 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
43.นูรุลฮีดายะห์108/4 หมู่ที่ 4 ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
44.นูรุลฮูดา19/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเตราะบอล อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
45.นูรุลฮูดา43/1 หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
46.นูรูลฮีดายะห์วิทยา94/1 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
47.บากงพิทยา65 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
48.บ้านกูวา27 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี
49.บ้านดอนวิทยามูลนิธิ126/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
50.บ้านน้ำบ่อ188 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี
51.บ้านใหม่วิทยา2/6 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
52.บำรุงมุสลีมัน207 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
53.บำรุงวิทยา สีเด๊ะ47/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
54.บำรุงศาสน์วิทยุ65/1 หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปีนัง จังหวัดปัตตานี
55.ประสานวิทยามูลนิธิ85/1 หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
56.ปายอนอกวิทยา113/1 หมู่ที่ 8 ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
57.ปาลัสวิทยา146 หมู่ที่ 5 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
58.ปาลัสวิทยา146 หมู่ที่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
59.ปูตนอิสลามวิทยา77/2 หมู่ที่ 1 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
60.ปูผุดประชารักษ์72/1 หมู่ที่ 6 ตำบลปูผุด อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
61.ผดุงศาสตร์วิทยา93 หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
62.พัฒนศาสตร์4/1 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
63.พัฒนาวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
64.พัฒนาอิสลาม28 หมู่ที่ 6 ตำบลละโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
65.พัฒนาเยาวชน105 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
66.พิทักษ์ศาสตร์64 หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
67.พีระยานาวินคลองหินวิทยา50/1 หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
68.ฟัรอุลฮูซัยนียะฮฺ63/1 หมู่ที่ 3 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
69.ภักดีศาสนา12/2 หมู่ที่ 3 ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
70.มะปริงวิทยา80 หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
71.มะย์หัดอิสลาหูอูลูม62 หมู่ที่ 5 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
72.มะห์ดอตุลฮูดา1/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
73.มะอะฮัดมูฮำมาดียะห์64/3 หมู่ที่ 2 ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
74.มะอุฮัดซูบูลูซซาลาม54 หมู่ที่ 5 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
75.มะฮะอันนีซอมียะห์ อิสสาลาฟียะห์59 หมู่ที่ 2 ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
76.มะฮัดญามีตุลอุซฟาซ13/3 หมู่ที่ 6 ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
77.มะฮัดดารุลฮาดิษ42 หมู่ที่ 4 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
78.มะฮัดดารุสสาลาม65 หมู่ที่ 6 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
79.มะฮัดดารูลเราะห์มะห์45/1 ตำบลมะนังดาล อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
80.มะฮัดดีรอสาติลอิสลามียะห์ อัลอารอบียะห์77/2 หมู่ที่ 1 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
81.มะฮัดอัลกอฟละดีน11/1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี
82.มะฮัตละห์มาดียะห์2/3 หมู่ที่ 1 ตำบลกะมียอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
83.มะฮาตุลอิสลามียะห์44 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
84.มัครอซะห์อัลฮูซัยนียะห์223 หมู่ที่ 1 ตำบลมะนังดาล อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
85.มัดการอซะ อัตตัรปียาตุลรอยะห์ อิสลามียะห์101 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
86.มัดรอซะห์ซิลรุลเราะห์มาน84/4 หมู่ที่ 4 ตำบลปานาเระ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี
87.มัดรอซะห์ดารุลฮาดิษ3 หมู่ที่ 3 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
88.มัดรอซะห์นะห์ฎอตุลดีนียะห์อัลอิสลามียะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
89.มัดรอซะห์มูอัมมาดียะห์18 หมู่ที่ 7 ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
90.มัดรอซะห์อัรรอหมานียะห์18/1 หมู่ที่ 3 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
91.มัดรอซะห์อัสกอฟะห์ อิสลามียะห์28 หมู่ที่ 4 ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
92.มัดรอซะห์อัสกัรวิทยา62/2 หมู่ที่ 2 ตำบลปิตูมูดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
93.มัดรอซาตุลนูรุลอีมาน109/1 หมู่ที่ 7 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
94.มัดรอซาตุลอิฮยาอูลุมิดดีน15 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
95.มัดรอซาตูลฮูซนูคอตีมะห์212 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเวะ อำเภอกรงปีนัง จังหวัดปัตตานี
96.มัดรอยะห์นูรุดดีน3/3 หมู่ที่ 3 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
97.มัดรอสาตุลปาละห์ หมู่ที่ 4 ตำบลภนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
98.มัดราซะห์ มะห์มาวียะห์ อัลดีนียะห์73/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
99.มัดราซะห์อัลยาตุลลูม154/6 หมู่ที่ 9 ตำบลปูโลีะปูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
100.มาซาฮีรุลหักดี41/3 หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
101.มามะวิทยา20/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
102.มิฮยาริลอุลุม75/8 หมู่ที่ 2 ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
103.มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกาษา6/1 หมู่ที่ 5 ตำบลปูโละปูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
104.มูลนิธิอาซีสถาน119 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 7 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
105.มูอาฮัตตีระบียาตุลอิสลามียะห์61 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
106.มูฮัมมาดียะห์1 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
107.ยุวอิสลามวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
108.รัศมีภักดี44/2 หมู่ที่ 4 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
109.รัศมีสถาปนา98/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
110.ราวฎอตุลจันนะห์59 หมู่ที่ 2 ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
111.ราษฎร์ปียา102 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลปิยะมุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
112.ลาลอวิทยา37 หมู่ที่ 2 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
113.วะห์ดาตุลอิสลามียะห์91/1 หมู่ที่ 1 ตำบลฟีตูมูดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
114.วัฒนาวิทยา90 หมู่ที่ 7 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
115.วิทยาศีล28 หมู่ที่ 1 ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
116.วิทยาอิสลาม75 หมู่ที่ 3 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
117.ศรัทธาธรรมวิทยา47/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
118.ศอลาฮุดดีน85 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
119.ศานติธรรมวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
120.ศาลาฟี6 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
121.ศาสนวิทยา95 หมู่ที่ 4 ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
122.ศาสนาศึกษา110 ถ.กลาพอ หมู่ที่ 1 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
123.ศาสนูปถัมภ์35 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
124.ศาสน์วิทยา30/9 หมู่ที่ 4 ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
125.ศาสน์สามัคคี277 หมู่ที่ 7 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
126.ศาสน์อิสลามกลาพอ151 หมู่ที่ 11 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
127.ศาสน์อิสลามกะลูแป97 หมู่ที่ 2 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
128.ศูนย์การศึกษาอิสลาม158/1 หมู่ที่ 7 ตำบลละโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
129.สกุลศาสน์130/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
130.ส่งเสริมอิสลามวิทยา29 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
131.สตรีพัฒนศึกษา162 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
132.สถาบันศึกษาพัฒนาอิสลาม12 หมู่ที่ 3 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
133.สมบูรณ์ศาสน์ดาลอ117/5 หมู่ที่ 5 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
134.สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม72 หมู่ที่ 1 ตำบลดอน อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี
135.สระมาลา57/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองมานิง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
136.สัตย์สามัคคี115 หมู่ที่ 3 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
137.สันนิธิอิสลาม22/3 ถ.มายอ-ปาลัส หมู่ที่ 1 ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
138.สายบุรีอิสลามวิทยา263 ถ.ท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
139.อตุลกุรอ่าน99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
140.อรุณศาสน์วิทยา153 หมู่ที่ 8 ตำบลกะดุนา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
141.อะห์มาดียะห์48/3 หมู่ที่ 3 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
142.อะห์มาห์วิทยามูลนิธิ32/10 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
143.อัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์111 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
144.อัลกุรอานุลการีม56 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี
145.อัลคอรียะห์105/14 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
146.อัลนาซีรียะห์ อัลอิสลามียะห์9/3 หมู่ที่ 3 ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
147.อัลนาซีอียะห์อัลดีนียะห์222 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี
148.อัลมะฮาดุลอิสลาม60 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
149.อัลมัดแซะห์อัดดีนียะห์อัลมุฮตอฟอยะห์13/2 หมู่ที่ 4 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
150.อัลมาดียะห์64/5 หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
151.อัลมิดสอซะตุลกุรอานียะฮ์9/3 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
152.อัลอะห์มาดียะห์64/5 หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
153.อัลอัคลักกิลอิลลามียะห์273 หมู่ที่ 1 ตำบลปานาเระ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี
154.อัลอีมานียะห์58 หมู่ที่ 2 ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
155.อัลอูลูมุดดีนียะห์24 หมู่ที่ 5 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
156.อัลฮีดายาตุลอิสลามียะห์140/2 หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
157.อัลฮุสนา150/4 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
158.อัสยามีอะห์ อัลอิสลามียะห์60/1 หมู่ที่ 2 ตำบลปานาเระ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี
159.อัสลาฮุดดีน154/1 หมู่ที่ 9 ตำบลปูโล๊ะปูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
160.อัสสาฆอฟะห์อัลดีนียะห์46/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
161.อากออีดียะห์59/3 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
162.อาหะมัดนุสรณ์1 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
163.อิซลาฮียะห์125/1 หมู่ที่ 1 ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
164.อิสลามบำรุงศาสน์59 หมู่ที่ 1 ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
165.อิสลามพัฒนา12/2 หมู่ที่ 3 ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
166.อิสลามวิทยา12/2 หมู่ที่ 3 ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
167.อิสลามวิทยา44 หมู่ที่ 2 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
168.อิสลามศาสน์วิทยา187 ถ. มายอ-ปาลิส หมู่ที่ 2 ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
169.อิสลามศึกษา61/8 หมู่ที่ 3 ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
170.อิสลามศึกษา12/1 หมู่ที่ 3 ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
171.อิสลามศึกษาวิทยา1/3 หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
172.อิสลามสามัคคี14/1 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
173.อิสลามียะห์วิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลลุโบะยิโร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
174.อิหดายาดุดดีนียะห์135/1 หมู่ที่ 4 ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
175.อิห์ซานุดีนียะห์28 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
176.อีมารอตุดดีนียะห์241 หมู่ที่ 2 ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
177.อุดมศาสน์วิทยา8 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
178.ฮีดายาตุลนาฟีอะห์59/3 หมู่ที่ 6 ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
179.เจริญศาสตร์วิทยา156/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
180.เจริญศาสตร์วิทยา52/1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
181.เตอรปิยาตุลอัตฟาส์84/2 หมู่ที่ 3 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
182.เราฎอตุลซาลีกีน85/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
183.เสริมเยาวชนศึกษา108 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
184.แสงธรรมศึกษาปัตตานี49 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
185.แสงประทีปวิทยา45/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปูโละปูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
theme module not found