สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน รุ่นที่ 2&3

 • photo , 1000x667 pixel , 135,522 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 116,056 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 65,549 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 88,659 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,948 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,278 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 131,695 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 113,777 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 132,402 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 141,336 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,333 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 55,755 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,189 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 81,932 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 67,992 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 91,087 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,087 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,065 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 159,820 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 84,264 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,796 bytes.

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน รุ่นที่ 2&3 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์