สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ประชุมเพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข"

by PPI_Admin @16 ก.ค. 60 10:13 ( IP : 172...60 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x669 pixel , 117,364 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 140,060 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 150,208 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 111,056 bytes.
 • photo , 1000x568 pixel , 130,347 bytes.
 • photo , 1000x647 pixel , 123,316 bytes.

สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน ( วันที่ 16 กค 2560 ณ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )

Relate topics