สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ประชุม "การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ" (27-30 มี.ค. 60)

by PPI_Admin @27 มี.ค. 60 10:47 ( IP : 172...116 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x669 pixel , 116,804 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 156,719 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 146,198 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 156,203 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 100,367 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 135,808 bytes.
 • photo , 1000x640 pixel , 75,020 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 101,146 bytes.
 • photo , 1000x654 pixel , 116,258 bytes.
 • photo , 1000x588 pixel , 106,090 bytes.
 • photo , 1000x664 pixel , 105,748 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 115,856 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 68,871 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 163,479 bytes.
 • photo , 1000x663 pixel , 89,539 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 93,542 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 83,480 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 141,631 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 154,394 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 162,533 bytes.
 • photo , 1000x584 pixel , 129,655 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 120,681 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 114,760 bytes.
 • photo , 1000x727 pixel , 88,556 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 174,075 bytes.
 • photo , 1000x648 pixel , 103,077 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 150,408 bytes.
 • photo , 1000x677 pixel , 127,783 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 117,051 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 98,763 bytes.
 • photo , 1000x624 pixel , 80,172 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 66,958 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 158,482 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,039 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,169 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 163,103 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 158,901 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 164,658 bytes.
 • photo , 1000x625 pixel , 102,089 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 169,018 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 158,341 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 170,966 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 160,772 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 122,088 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 107,961 bytes.
 • photo , 1000x641 pixel , 153,775 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 116,007 bytes.
 • photo , 1000x668 pixel , 167,626 bytes.
 • photo , 1000x602 pixel , 128,857 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 152,715 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 138,060 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 147,607 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 140,134 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 141,580 bytes.
 • photo , 1000x628 pixel , 111,347 bytes.
 • photo , 1000x651 pixel , 124,187 bytes.
 • photo , 1000x618 pixel , 175,300 bytes.
 • photo , 1000x1512 pixel , 206,280 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 126,266 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 151,222 bytes.

สจรส. ม.อ. ร่วมกับ สสส จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ"
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ. ห้องประชุม 1402 ชั้น 14  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชมการถ่ายทอดสดได้ที่ >> https://m.facebook.com/videos/live/m/redirect/1686751128018246/?_rdr

Relate topics