สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารายละเอียด “จัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2569)

by Yuttipong Kaewtong @16 มี.ค. 60 19:30 ( IP : 172...121 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 166,440 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 176,704 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 167,310 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,081 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 154,820 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 132,575 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 157,302 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 144,161 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 151,745 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 149,809 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 128,634 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 145,315 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 149,520 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,572 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 131,078 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 150,027 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 148,573 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 147,491 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,287 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 141,178 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 162,066 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 160,883 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,179 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 165,785 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 146,867 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 128,562 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 163,407 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 160,728 bytes.

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ และ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณารายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ในภาพรวม “จัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2569)” วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กล่าวเปิดการประชุม โดยนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวรายงานการประชุมและสรุปความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ โดย นายแพทย์ฐิติกร โตโพธิ์ไทย ผู้ช่วยอำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จากนั้นแลกเปลี่ยนระดมความเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ดังนี้ บทที่ 1 บทนำ / บทที่ 2 การทบทวนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในต่างประเทศและในประเทศไทย / บทที่ 3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) / บทที่ 4 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ ฉบับที่ 1 (2561 - 2569) / บทที่ 5 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม และประเมินผล

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง