สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

E-Book : เพียงผีเสื้อขยับปีก : เรื่องดี ๆ ของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

by Little Bear @28 ต.ค. 51 13:28 ( IP : 61...163 ) | Tags : E-book
photo  , 300x430 pixel , 81,886 bytes.

"เพียงผีเสื้อขยับปีก" เป็นหนังสือเล่มสำคัญที่ถอดบทเรียนการทำงานสร้างสรรค์สังคมของคนเล็ก ๆ 31 กรณีศึกาษา ที่ตัวละครทั้ง 31 ท่าน และเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันด้วยจิตอาสา ได้ทุ่มเทสร้างสรรค์สังคม ชุมชนเล็ก ๆ ด้วยสองมือที่ไร้ซึ่งอำนาจราชศักดิ์

การขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะของจังหวัดสงขลาผ่านแผนสุขภาพจังหวัดสงขลานั้น ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เกิดเครือข่ายประเด็นและเครือข่ายชุมชนขึ้น อันเป็นการสร้างกระแสสังคมให้ผู้คนในสังคมและองค์กรต่าง ๆ ได้หันกลับมามองสุขภาพแบบองค์รวม ใส่ใจสังคม ดูแลสุขภาพกายใจ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมและก้าวไปถึงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในระยะยาว บทเรียนจาก 31 เรื่องดี ๆ นี้ เป็นหนึ่งในกระกายแสงแห่งความหวังในความซับซ้อนของปัญหาสังคมที่ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะรอให้รัฐบาลหรือข้าราชการมาคอยแก้ไข

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลยครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง