banner
ข่าว-อัพเดท

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. เข้าพบและอวยพรปีใหม่ รองแม่ทัพภาค 4 พลตรีชินวัฒน์ แม้นเดช

@January,18 2017 09.41
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ เข้าพบและอวยพรปีใหม่ พลตรีชินวัฒน์ แม้นเดช กอ.รมน ภาค4 สน. และดำเนินงานพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/แก้ปัญหายาเสพติดณ ค่ายสิรินธร จ.ยะลา (17 มค. 60)

ทีมสจรส.ม.อ. อบรมการพัฒนาศักยภาพ ทีมพี่เลี้ยง (หน่วยญาลัน)

@September,08 2016 10.35
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ อบรมการพัฒนาศักยภาพ ทีมพี่เลี้ยง (หน่วยญาลัน) โซน 3จังหวัดชายแดนใต้ ณ.ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี 8 กย.59

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ลงพื้นที่ มาช่วยพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

@September,07 2016 10.01
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ลงพื้นที่ มาช่วยพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ.ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี 7 กย 59

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ