ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

20 items(1/2) 2 Next » Last »|

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ สำรอง2

โดย PPI_Admin on 4 ส.ค. 63 23:59

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. สำรอง PSU สถาบันนโยบายสาธารณะhomeหน้าแรกhowtoregลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมpersonข้อมูลนักศึกษาloginเช็คอินเข้าห้องเรียนtrending_upแบบประเมินtodayตารางเรียนวันที่ 16 สิงหาคม

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ สำรอง1

โดย PPI_Admin on 4 ส.ค. 63 23:58

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. สำรอง PSU สถาบันนโยบายสาธารณะhomeหน้าแรกhowtoregลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมpersonข้อมูลนักศึกษาloginเช็คอินเข้าห้องเรียนtrending_upแบบประเมินtodayตารางเรียนวันที่ 16 สิงหาคม

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ network and leader ship 23-25 กันยายน 2563

โดย PPI_Admin on 4 ส.ค. 63 23:24

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. network and leader ship PSU สถาบันนโยบายสาธารณะhomeหน้าแรกhowtoregลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมpersonข้อมูลนักศึกษาloginเช็คอินเข้าห้องเรียนtrending_upแบบประเมินtodayตารางเรียน

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ สื่อสาร 16-19 สิงหาคม 2563

โดย PPI_Admin on 4 ส.ค. 63 23:01

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. สื่อสาร 16-19 สิงหาคม 2563PSU สถาบันนโยบายสาธารณะhomeหน้าแรกhowtoregลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมpersonข้อมูลนักศึกษาloginเช็คอินเข้าห้องเรียนtrending_upแบบประเมินtodayตารางเรียนวัน

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ PM 14-17 มิถุนายน 2563

โดย PPI_Admin on 11 ก.ค. 63 21:31

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. PM 14-17 มิถุนายน 2563PSU สถาบันนโยบายสาธารณะhomeหน้าแรกpersonข้อมูลนักศึกษาloginเช็คอินเข้าห้องเรียนtrending_upแบบประเมินtodayตารางเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2563 

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ KM 12-15 กรกฎาคม 2563

โดย PPI_Admin on 25 มิ.ย. 63 14:46

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. KM 12-15 กรกฎาคม 2563PSU สถาบันนโยบายสาธารณะhomeหน้าแรกpersonข้อมูลนักศึกษาloginเช็คอินเข้าห้องเรียนtrending_upแบบประเมินtodayตารางเรียน วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

20 items(1/2) 2 Next » Last »|