ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.กุลทัต ประชุมความก้าวหน้าสมัชชา PA

อ.กุลทัต ประชุมความก้าวหน้าสมัชชา PA

วัน พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 - 15:00 น.

สถานที่ ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแหงชาติ จ.นนทบุรี

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 22 ส.ค. 60 12:03 น.