ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

ศวสต. ตรวจการเงิน งวดที่ 3

ศวสต. ตรวจการเงิน งวดที่ 3

วัน อังคาร 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 17:00 น.

สถานที่ ห้อง 1405

โดย hsmiscac เมื่อ 22 ส.ค. 60 11:03 น.