ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

ประชุมผู้แทนกขปสสส (อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต)

ประชุมผู้แทนกขปสสส (อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต)

วัน ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.

สถานที่ 501 สสส

โดย พงค์เทพ สุธีรวุฒิ เมื่อ 1 ก.ย. 60 17:04 น.