ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต คุยร่างมติ PA หมอรัฐพล สปสช.กับ รอง ธนา (รองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น)กับ ผอ.สุวิทย์ ผอ.กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต คุยร่างมติ PA หมอรัฐพล สปสช.กับ รอง ธนา (รองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น)กับ ผอ.สุวิทย์ ผอ.กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น

วัน จันทร์ 4 กันยายน 2560 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สวนสุนันทา เขตดุสิต

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 21 ส.ค. 60 15:23 น.