ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.ซอฟียะห์ นัดทีมการเงินเคลียร์งบโครงการสปสช.งวดแรก

อ.ซอฟียะห์ นัดทีมการเงินเคลียร์งบโครงการสปสช.งวดแรก

วัน จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ สจรส.มอ

โดย sophie_nima เมื่อ 16 ส.ค. 60 12:32 น.