ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต อ.เพ็ญ สิริมนต์ ปีใหม่ ญัตติพงศ์ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑o พ.ศ.๒๕๖o

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต อ.เพ็ญ สิริมนต์ ปีใหม่ ญัตติพงศ์ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑o พ.ศ.๒๕๖o

วัน พุธ 20 ธันวาคม 2560 - ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 ส.ค. 60 22:23 น.