ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต อ.ซอ อ.เพ็ญ ทีมวิชาการทำหลักสูตร ปัจจัยเสี่ยง PA อาหาร

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต อ.ซอ อ.เพ็ญ ทีมวิชาการทำหลักสูตร ปัจจัยเสี่ยง PA อาหาร

วัน พฤหัสบดี 7 กันยายน 2560 - ศุกร์ 8 กันยายน 2560 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ กรุงเทพ

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 16 ส.ค. 60 12:01 น.