ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.พงค์เทพติดงาน

อ.พงค์เทพติดงาน

วัน เสาร์ 2 กันยายน 2560 - อาทิตย์ 3 กันยายน 2560 เวลา 09:00 - 17:00 น.

โดย พงค์เทพ สุธีรวุฒิ เมื่อ 19 ส.ค. 60 16:00 น.