ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

ศูนย์บ่มเพาะ จองห้อง 1402

ศูนย์บ่มเพาะ จองห้อง 1402

วัน เสาร์ 19 สิงหาคม 2560 - อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.

โดย hsmiscac เมื่อ 18 ส.ค. 60 18:36 น.