ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต อ.เพ็ญ ญัตติพงศ์ สิริมนต์ Pre สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต อ.เพ็ญ ญัตติพงศ์ สิริมนต์ Pre สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วัน พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.

สถานที่ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕-๗ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 16 ส.ค. 60 11:49 น.