ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

ญัตติพงศ์ ลาพบแพทย์

ญัตติพงศ์ ลาพบแพทย์

วัน อังคาร 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 27 ก.ย. 60 00:31 น.