ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต Workshop PA เดิน-วิ่ง (กรุงเทพ)

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต Workshop PA เดิน-วิ่ง (กรุงเทพ)

วัน ศุกร์ 15 กันยายน 2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่ กรุงเทพ

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 14 ส.ค. 60 15:23 น.