ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.พงค์เทพ นัดพี่หมี พี่เอ๋ คุยเว็บ PA

อ.พงค์เทพ นัดพี่หมี พี่เอ๋ คุยเว็บ PA

วัน เสาร์ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 10:30 - 12:00 น.

สถานที่ สจรส.ม.อ ชั้น 10

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 10 ส.ค. 60 17:52 น.