ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.กุลทัต ประชุม มหกรรมวิจัย วช.

อ.กุลทัต ประชุม มหกรรมวิจัย วช.

วัน พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560 - ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย Kullatat เมื่อ 10 ส.ค. 60 12:05 น.