ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.กุลทัต ประชุมเลขาร่วม กขป.(ตัวแทน สสส.)

อ.กุลทัต ประชุมเลขาร่วม กขป.(ตัวแทน สสส.)

วัน พุธ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.

สถานที่ ห้อง 413 สสส.

โดย Kullatat เมื่อ 10 ส.ค. 60 12:02 น.