ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.กุลทัต นำเสนอ PA สช

อ.กุลทัต นำเสนอ PA สช

วัน พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

โดย พงค์เทพ สุธีรวุฒิ เมื่อ 9 ส.ค. 60 14:41 น.