ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

กองการเจ้าหน้าที่ จองห้องประชุม 1402

กองการเจ้าหน้าที่ จองห้องประชุม 1402

วัน พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560 - ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โดย sim เมื่อ 8 ส.ค. 60 10:11 น.