ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

หยุดรายอ (อิดิ้ลอัฎฮา)

หยุดรายอ (อิดิ้ลอัฎฮา)

วัน ศุกร์ 1 กันยายน 2560 เวลา 07:00 - 10:00 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 6 ส.ค. 60 14:36 น.