ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.ซอฟียะห์ AAR and BAR ถอดบทเรียนกลุ่มย่อย สปสช เขต 12

อ.ซอฟียะห์ AAR and BAR ถอดบทเรียนกลุ่มย่อย สปสช เขต 12

วัน พุธ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15:00 - 16:30 น.

สถานที่ ห้องประชุมบัณฑิตอาสา คณะแพทย์

โดย sophie_nima เมื่อ 2 ส.ค. 60 00:47 น.