ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต คุย แผน PA สสส. (แผน 3 ปี และ 1 ปี) และ Concept paper PA สช.

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต คุย แผน PA สสส. (แผน 3 ปี และ 1 ปี) และ Concept paper PA สช.

วัน พุธ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15:30 - 17:00 น.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 1 ส.ค. 60 15:30 น.