ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.ซอฟียะห์ เสวนางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560

อ.ซอฟียะห์ เสวนางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560

วัน อังคาร 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ ชั้น  โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย sophie_nima เมื่อ 21 ก.ค. 60 15:12 น.