ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.พงค์เทพ ประชุมเขตสุขภาพ (ตัวแทน สสส)

อ.พงค์เทพ ประชุมเขตสุขภาพ (ตัวแทน สสส)

วัน พุธ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.

สถานที่ ห้อง 413 สสส.

โดย syuwari เมื่อ 20 ก.ค. 60 16:58 น.