ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ ซอฟียะห์ "หลักสูตรระบาดวิทยาวัฒนธรรม" (Cultural Epidemiology Program)

อ ซอฟียะห์ "หลักสูตรระบาดวิทยาวัฒนธรรม" (Cultural Epidemiology Program)

วัน พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 - ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ โดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โดย sophie_nima เมื่อ 19 ก.ค. 60 21:33 น.