ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.ซอฟียะห์ไปนำเสนอผลงานวิจัย 17th World Conference on Tobacco or Health

อ.ซอฟียะห์ไปนำเสนอผลงานวิจัย 17th World Conference on Tobacco or Health

วัน พุธ 7 มีนาคม 2561 - ศุกร์ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ Cape Town, South Africa from 7-9 March 2018

โดย sophie_nima เมื่อ 19 ก.ค. 60 21:28 น.