ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

สอบปลายภาควิชาสถิติ

สอบปลายภาควิชาสถิติ

วัน เสาร์ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่ 1401

โดย sim เมื่อ 19 ก.ค. 60 12:15 น.