ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

นุ้ยนัด ผอ.กองสาธารณสุข ทม.คลองแห เรื่อง MOU โครงการอาหาร

นุ้ยนัด ผอ.กองสาธารณสุข ทม.คลองแห เรื่อง MOU โครงการอาหาร

วัน ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 - 11:00 น.

สถานที่ ทม.คลองแห

โดย wanna เมื่อ 11 พ.ย. 60 17:54 น.