ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.ซอฟียะห์-สอนสัมมนา 2

อ.ซอฟียะห์-สอนสัมมนา 2

วัน อาทิตย์ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ 1405

โดย sim เมื่อ 19 ก.ค. 60 12:13 น.