ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.ซอฟียะห์-สอนสัมมนา 2

อ.ซอฟียะห์-สอนสัมมนา 2

วัน เสาร์ 9 กันยายน 2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่ 1405

โดย sim เมื่อ 19 ก.ค. 60 12:06 น.