ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.วรสิทธิ์-สอน research methodology

อ.วรสิทธิ์-สอน research methodology

วัน เสาร์ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ 1401

โดย sim เมื่อ 19 ก.ค. 60 12:03 น.