ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.พงค์เทพ อ.ซอฟียะห์ นัดพี่หมีคุยเรื่องเว็บปัจจัยเสี่ยง

อ.พงค์เทพ อ.ซอฟียะห์ นัดพี่หมีคุยเรื่องเว็บปัจจัยเสี่ยง

วัน พุธ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30 - 15:30 น.

สถานที่ ชั้น 10 สจรส.ม.อ.

โดย sirimon เมื่อ 17 ก.ค. 60 17:38 น.