ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต ประชุมทบทวน Review PA , วางแผนงาน และนัดพี่ถนอมคุยเรื่องถอดบทเรียน

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต ประชุมทบทวน Review PA , วางแผนงาน และนัดพี่ถนอมคุยเรื่องถอดบทเรียน

วัน อังคาร 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ สจรส.ม.อ.ชั้น 10

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 14 มิ.ย. 60 10:43 น.