ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ. ซอฟียะห์ ประชุมคณะกรรมการ บว.

อ. ซอฟียะห์ ประชุมคณะกรรมการ บว.

วัน พฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

โดย sophie_nima เมื่อ 25 พ.ค. 60 12:23 น.